likwidacja działalności gospodarczej to przykra sprawa

Likwidacja działalności gospodarczej nie powinna stwarzać większych problemów dla przedsiębiorców, jednakże może się zdarzyć, że pojawią się w tym zakresie pewne wątpliwości. Wszystko musi bowiem przebiegać zgodnie z przepisami prawa, nie możemy nic zrobić od tak, na własną rękę. Nie wystarczy ogłosić, że zamykamy firmę, koniecznie jest jej wyrejestrowanie, a także zgłoszenie tego faktu do ZUS-u, nie wspominając już o potrzebie rozliczenia podatku VAT. Sprawdź krok po kroku, co musisz zrobić, jeśli chcesz zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Tak jak w przypadku rejestracji działalności gospodarczej, tak i w momencie jej wyrejestrowania, pierwsze kroki należy zwrócić do urzędu w celu złożenia wniosku CEIDG-1 z dodatkową informacją o zamknięciu firmy jednoosobowej. Sam formularz powinien zostać złożony nie później niż 7 dnia od daty, która na nim widnieje. Jednak wniosek tego rodzaju możemy złożyć nie tylko osobiście w urzędzie. Istnieją przynajmniej dwie inne możliwości. Do jednej z nich zaliczyć można przesłanie wniosku CEIDG-1 poprzez odpowiednią stronę internetową. Ta droga jest otwarta jedynie dla przedsiębiorców, którzy posiadają swój podpis elektroniczny. Kolejna możliwość to odesłanie wniosku pocztą. W tym przypadku musimy pamiętać o poświadczeniu nasze podpisu przez notariusza.

Samo złożenie wniosku nie wystarcza do likwidacji działalności gospodarczej. Musimy dodatkowo złożyć wymagany dokument VAT oraz formularz ZUS ZWUA, który jest równoznaczny z wyrejestrowaniem ubezpieczonego przedsiębiorcy.

Rozliczenie VAT-u działalności gospodarczej

Jeśli dany przedsiębiorca był czynnym płatnikiem VAT-u, to podczas likwidacji swojej firmy zobowiązany jest do sporządzenia specjalnego remanentu likwidacyjnego. Zwolniony może być z tego obowiązku tylko pod jednym warunkiem – gdy korzystał ze zwolnienia z podatku VAT. Forma owego remanentu nie jest jasno określona według przepisów prawnych, dlatego istnieje pełna dobrowolność sporządzania spisu. Niemniej musi zawierć pewne dane, które wyznaczają przepisy. Zanim zabierzemy się do jego sporządzania, musimy przynajmniej 7 dni wcześniej, powiadomić pisemnie o takim zamiarze naczelnika konkretnego urzędu skarbowego.

Jak powinien wyglądać remanent likwidacyjny?

Remanent likwidacyjny bywa nazywany inaczej spisem z natury i jest to po prostu wykaz majątku firmy. W jego wykazie muszą się znaleźć środki trwałe, których koszt początkowy wynosi przynajmniej 3,5 tysiąca złotych. Należeć może do nich np. firmowy samochód bądź komputer. Przedmiotów tańszych, takich jak choćby telefon komórkowy, nie musimy uwzględniać. Zawsze zapisujemy cenę nabycia netto.

Spis tego rodzaju ma pomóc nam ustalić wartość różnych elementów majątku naszej jednoosobowej działalności gospodarczej, od których musimy zapłacić podatek VAT. Jeśli na deklaracji będzie nadpłata VAT-u, należy przełożyć odpowiednie pismo do urzędu skarbowego z prośbą o zwrot. Ponadto warto pamiętać aby poinformować urząd skarbowy o likwidacji działalności gospodarczej na formularzy VAT-Z. Mamy na to 7 dni od momentu jej likwidacji.

To już wszystkie przepisy, jakich musimy przestrzegać w przypadku zakończenia działalności gospodarczej. Jest to może trochę bardziej skomplikowane niż jej założenia aczkolwiek nie powinno nam sprawić większych problemów.