Likwidacja działalności gospodarczej Wrocław

Likwidacja działalności gospodarczej – dokładny proces

Zakończenie działalności gospodarczej, to bardzo często proces, który musi być poprzedzony licznymi inwentaryzacjami, spisami oraz zawiadomieniami – do konkretnych organów i jednostek samorządowych. Podatnik który rozpocznie proces zakończenia i likwidacji swojej działalności gospodarczej jest zobowiązany do rzeczy niezbędnej mianowicie przeprowadzenia spisu z natury.

Spisy z natury mogą być przeprowadzone nawet dwa. Jest to zależne od tego jak działalność była zarejestrowana. Generalnie jednak przy likwidacji działalności gospodarczej spis z natury przeprowadza się dla potrzeb (rozliczenia się ) z podatku VAT. W związku z tym osoba likwidująca działalność gospodarczą jest zobowiązana do:

  • zaprzestania do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT,
  • rozwiązania tj. likwidacji spółki (handlowej lub cywilnej) nieposiadającej od wyznaczonego momentu osobowości prawnej,
  • sporządzenia dokładnego spisu towarów, wyposażenia likwidowanej działalności oraz wyposażenia w środki trwałe.

Oczywiście przy likwidowaniu działalności gospodarczej trzeba stosować się to pewnych zasad w ewidencjonowaniu spisu z natury. Ma to związek z tym, iż nie wszystkie towary i usługi należy spisywać dla potrzeb urzędu. Spisowi z natury nie podlegają także osoby zwolnione z VAT-u.

Jednak w całym tym procesie likwidacyjnym, niełatwym i zawiłym można skorzystać z pomocy profesjonalistów z Kancelarii podatkowej GOSKON z Wrocławia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w sprawach doradczych jak i w samym przeprowadzeniu spisu z natury, który jest niezbędny przy likwidacji działalności gospodarczej.

Likwidowana działalność gospodarcza a Urząd Skarbowy

Osoba likwidująca działalność gospodarczą jest zobowiązana do zgłoszenia tego stanu dla naczelnika jednostki Urzędu Skarbowego.

Aby tego dokonać należy złożyć tam formularz VAT-Z którego wzór jak i schemat wypełnienia znajdą Państwo w naszej Kancelarii podatkowej GOSKON z Wrocławia.

Poza samym wypełnieniem formularza należy dołączyć również wspominany spis z natury. Bardzo często Urząd Skarbowy żąda różnego rodzaju korekt lub wyjaśnień. Państwu jako osobom fizycznym przysługuje prawo do złożenia aportu dotyczącego likwidacji działalności gospodarczej.

Przy tych wszystkich sprawach związanych z likwidacją działalności gospodarczej Kancelaria podatkowa GOSKON z Wrocławia kompleksowo i w pełni profesjonalnie Państwu pomoże. Jesteśmy również gotowi podjąć się reprezentowania Państwa interesów przed wspomnianym już Urzędem Skarbowym. Możemy podjąć się w Państwa imieniu zarówno całego procesu likwidacyjnego działalności gospodarczej, jak i reprezentowaniu Państwa na konkretnym jej etapie (złożenie wyjaśnienia czy korekta do konkretnego dokumentu).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie Kancelarii podatkowej GOSKON przy ulicy Lechitów 14 we Wrocławiu. Odpowiemy na wszelkie pytanie i załatwimy wszelkie formalności związane z procesem likwidacji działalności gospodarczej.