Zakładanie spółek Wrocław

Zakładanie spółek – oferta Kancelarii podatkowej GOSKON

Lata 90 XX wieku stanowiły początek polskiego kapitalizmu, którego owocem były powstające w masowym tempie różnego rodzaju spółki. Zakładaniem spółek zajęły się zarówno osoby mające doświadczenie w biznesie i prowadzeniu działalności gospodarczej jak i takie, które miały jedynie pomysł na swój biznes.

Kancelaria podatkowa GOSKON oferuje kompleksową usługę z zakresu zakładania i rejestracji różnego rodzaju spółek. Jesteśmy chętni być Państwa partnerem przy każdym etapie powstawiania nowej spółki.

Rodzaje najczęściej zakładanych spółek

Polskie prawo przewiduje kilkanaście rodzajów modeli spółek. Każda nowo powstała spółka musi być zarejestrowana w sądzie i powinna mieć dokładny zarys prawny. W Polsce na obecną chwilę wyróżniamy kilka podstawowych modeli spółek:

 • Spółka Jawna – jest to rodzaj spółki osobowej który może nabywać prawa do własności i do konkretnych rzeczy. Założona spółka jawna może zaciągać zobowiązania, ale robi to w imieniu wszystkich jej członków wraz z idącymi w parze konsekwencjami.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładanie tego typu modelu spółki było na początku polskiego kapitalizmu najpowszechniejsze. Spółki ZO.O mogą być zakładane zarówno przez jedną bądź większą grupę osób, ale ich odpowiedzialność rozkłada się jedynie na podmiot spółki a nie na konkretne osoby.
 • Spółka partnerska – musi być założona przynajmniej przez dwóch wspólników. W zakładanej spółce, partnerzy muszą posiadać tak zwane wolne zawody określone w kodeksie spółek handlowych. Ustawa o wolnych zawodach dokładnie przewiduje jakie osoby mogą działać w zakładanej spółce partnerskiej.
 • Spółka akcyjna – to model skupiający akcjonariuszy, którymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Przy tego typu spółce nie ma odpowiedzialności osobistej akcjonariuszy. Zakładanie spółki jawnej musi się opierać o przepisy kodeksu spółek handlowych.

Oczywiście podane modele trzeba traktować w kategorii przykładowych możliwości tworzenia spółek. Sam proces ich zakładanie nie należy do czynności łatwych, dlatego z pomocą przychodzi firma podatkowa GOSKON, która kompleksowo i w pełni profesjonalnie załatwi wszelkie formalności przy zakładaniu różnego rodzaju spółek.

Wieloetapowość procesów zakładania spółek

Proces zakładania spółek nie jest wcale taki prosty i w wielu momentach opiera się o pobyt w różnego rodzaju instytucjach prawnych lub samorządowych. Poza sprawami czysto formalnymi jak stworzenie nazwy firmy, czy określenie jej dokładnej lokalizacji należy:

 • określić przedmiot działalności spółki,
 • sporządzić umowę zakładanej spółki – w zależności od rodzaju zakładanej spółki umowa również musi być odpowiednio przygotowana,
 • dokładnie opisać przy powstawaniu nowej spółki jaki jest wkład każdego potencjalnego wspólnika,
 • określić początkowy majątek spółki – nasza Kancelaria podatkowa GOSKON kompleksowo zajmuje się wyceną i doradztwem w sprawie majątku i kapitału początkowego nowo powstałej spółki,
  zinwentaryzować kapitał,
 • określić organizacje i status nowo zakładanej spółki,
 • zarejestrować nowo powstałą spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria podatkowa GOSKON z Wrocławia absolutnie kompleksowo zajmie się wszelkiego typu formalnościami przy procesie zakładania spółek. Jesteśmy grupą specjalistów doświadczoną i zaprawioną w sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, dotyczących zakładania lub przekształcania spółek.

Zorganizujemy za Państwo wszelkiego typu spotkania (u notariusza lub w sądzie). Całość dokumentacji ze wszelkiego typu postanowieniami dokładnie zmonitorujemy i sprawdzimy ich zgodność z przyszłym statusem zakładanej spółki. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania z zakresu powołania, przekształcania i zakładania spółek.