Prowadzenie kadr Wrocław

Dobrze prowadzone kadry i płace gwarancją równowagi między Państwem a Państwa pracownikami

W punkcie dotyczącym kadry i płace nasza Kancelaria Podatkowa GOSKON, jest bardzo liberalna i absolutnie w pełni dostosuje się do Państwa potrzeb i wymogów. Jesteśmy gotowi podjąć się prowadzenia spraw kadrowych i płacowych całościowo, jak i jej poszczególnych punktów. Jednak bez względu na to jaką formę współpracy Państwo obiorą z naszą firmą, my zapewniamy dla Państwa:

  • kompleksowe prowadzenie wszelkiej ewidencji osobowej pracowników zatrudnionych w Państwa firmie,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników z uwzględnieniem podziału na kategorie, działy lub referaty kadrowe,
  • obsługę z tytułu sporządzania umów z pracownikami lub firmami zewnętrznymi które będą wykonywać na Państwa zakładzie pracy określone działania pracownicze,
  • sporządzenie wszelkiego rodzaju kart informacyjnych, regulaminów oraz innego zakresu praw i obowiązków związanych z Państwa kadrą pracowniczą,
  • zgłaszamy także pracowników do różnego rodzaju jednostek typu Państwowa Inspekcja Pracy. Zorganizujemy szkolenia BHP lub inne kursy niezbędne przy prowadzeniu firmy.

Jesteśmy gotowi podjąć się także spraw związanych z działem płacowym w tym:

  • kompleksowo przygotowujemy listy płac pracowników z wyszczególnieniem działów, referatów lub innych konkretnych departamentów Państwa firmy.
  • składanie deklaracji dotyczących konkretnego podatku, wyszczególnienia w liście płacowej określonego wynagrodzenia. Prowadzimy dokładne spisy płacowe w tym księgi rachunkowe dotyczące wynagrodzeń i odprowadzanych od nich składek.
  • prowadzimy szeroko rozumianą współpracę między Państwa kadrami a ZUS-em w tym, zgłaszanie nowych pracowników do ZUS-u lub prowadzeniem ich deklaracji podatkowej.

Na Państwa życzenie, jesteśmy w stanie podjąć się każdej innej formy współpracy z zakresu prowadzenia działu kadr i płać w Państwa działalności gospodarczej. Jesteśmy otwarci na sugestię i formy kooperacji. Zapewniamy pełną stabilizację i konkretną oraz fachową obsługę. Jesteśmy przekonani, że firma podatkowa GOSKON, sprawdzi się jako partner, z którym zechcą Państwo na stałe współpracować w zakresie prowadzenia kadr i płac.