Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych Wrocław

Odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych – gwarantem stabilizacji w firmie

Ewidencja rachunkowa w działalności gospodarczej jest nie tylko ważna, ale i absolutnie obowiązkowa. Każda księga rachunkowa musi być prowadzona systematycznie z uwzględnieniem porządku chronologicznego.
Większość ksiąg rachunkowych musi składać się z trzech zasadniczych punktów:

  • Dziennika rachunkowego – jest to swoiste ‘serce’ księgi rachunkowej, obejmuje zapisy dotyczące obrotów w firmie w tym sald. Każda przeprowadzana operacja rachunkowa musi być zapisana chronologicznie i być czytelna dla osób z zewnątrz, chcących skontrolować zapisy księgi rachunkowej,
  • Księgi głównej – ta część księgi rachunkowej ma wykazywać wszelkie operacja w tym te które są zaplanowane na przyszłość,
  • Ksiąg pomocniczych – tutaj prowadzi się szczegółowy rozrachunek w tym, rozliczenia z kontrahentami, partnerami zarówno handlowymi jak i współudziałowcami w działalności gospodarczej. W księgach pomocniczych są też wszelkiego typu informacje związane z zestawieniami i bilansami przeprowadzanymi w firmie.

Oczywiście w księdze rachunkowej muszą się znaleźć wszelkie informacje związane z wykazami związanymi z aktywami i pasywami.

Księga podatkowa czyli zbiór wielu ewidencji

Niewiele jest osób które zdają sobie sprawę jak ważną rzeczą jest rzetelne i kompetentne prowadzenie księgi podatkowej. Ale najpierw tym czym jest i jaką wagę dla działalności firmy wnosi posiadanie księgi podatkowej.
Ustawa z dnia 29.08.1997 – o ordynacji podatkowej (Dz. U z 2005r nr8 poz. 60 ze zmianami) dokładnie definiuje czym jest i do czego służy księga podatkowa.

Generalnie rzecz ujmując księga podatkowa jest zbiorem całości kilku elementów: księgi rachunkowej, podatkowej, przychodów i rozchodów oraz całego rejestru związanego z wszelkiego rodzaju ewidencją płac, in kasacji, a przede wszystkim podatków.

Zapisy w księdze podatkowej są najczęściej najważniejszym dowodem, podczas spraw związanych z dochodzeniem swoich racji przed Urzędem Skarbowym. Jeśli więc zatem księga rachunkowa jest prowadzona rzetelnie i odpowiedzialnie to organ podatkowy musi być zobowiązany do potratowania jej jako dowód podczas rożnego rodzaju sporów lub wyjaśnień.
Warto pamiętać, że aby obalić prawdziwość prowadzonych w księdze rachunkowej zapisów, Urząd Skarbowy musi udowodnić nierzetelne jej prowadzenie.

Prowadzenie swoich ksiąg podatkowych i rachunkowych – powierz tylko profesjonalistom

Jeśli nie posiadają Państwo w swojej firmie księgi podatkowej, bądź innej formy prowadzenia swojej rozrachunkowości to Urząd Skarbowy lub inny organ administracyjno-podatkowy, może opodatkować usługę, zdarzenie lub jakąś rzecz w drodze oszacowania. Z doświadczenia widomo, że takie oszacowanie, nigdy nie jest na korzyść jednostki lub firmy, która takiego rozrachunku w postaci księgi podatkowej lub rachunkowej nie prowadzi.

Dlatego Kancelaria Podatkowa GOSKON we Wrocławiu, w pełni profesjonalnie i absolutnie kompleksowo zajmę się Państwa działalnością rachunkowo-podatkową.

Posiadamy bogate doświadczenie i mamy doskonale przeszkoloną kadrę z zakresu prowadzenia wszelkiego rodzaju ewidencji. Zaufało nam wiele podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Jesteśmy gwarantem stabilizacji i stoimy na straży jasności i płynności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych.